Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail