«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου».

«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου».

«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου»

Πολλές επιχειρήσεις εκδίδουν «τσεκ δώρου» τα οποία αγοράζουν οι πελάτες τους για να τα παραδώσουν σε συγγενείς και φίλους λόγω εορτών η άλλων υποχρεώσεων. Κατά την παράδοση των «τσέκ δώρου» πρέπει να πιστώνεται η ανάλογη μερίδα των επιταγών αυτών, σε χρέωση του ταμείου, γιατί την ώρα εκείνη δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο «τσέκ δώρου», δηλαδή ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που τα εξέδωσε.

Όταν εμφανιστεί ο κομιστής του «τσεκ» και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και θα εκδοθεί το ανάλογο φορολογικό στοιχείο. Λογιστικά θα πιστωθούν οι πωλήσεις και ο ΦΠΑ σε χρέωση του λογαριασμού των «τσεκ δώρου».

Στην περίπτωση που κάποια «τσεκ δώρου» δεν εμφανιστούν από τους παραλήπτες αυτών για αγορά αγαθών τότε θα προκύψουν από τον προαναφερόμενο λογαριασμό ανόργανα έκτακτα έσοδα.

Αυτονόητο είναι ότι οι προαναφερόμενες εγγραφές αφορούν μόνο τους επιτηδευματίες που τηρούν λογιστικά βιβλία.

Σχετική είναι και η εγκύκλιος Ε4661/1958 ΠΟΛ 196/18-6-1987.Δ/νσης ΦΠΑ και η παρ.13.1.4. Εγκ. Κ.Β.Σ.»

Στην περίπτωση που η αξία της αγοράς είναι μεγαλύτερη της αξίας της δωροεπιταγής, εκτός από τον λογαριασμό «τσεκ δώρου» χρεώνεται κα ο λογαριασμός ταμείου με την διαφορά της αξίας.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail