ΠΡΟΦΙΛ

Η e-logistiki ιδρύθηκε το 1998, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής.

Δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της στελεχώνεται από  συνεργάτες εξειδικευμένους σε θέματα λογιστικής, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Η μακρόχρονη συνύπαρξη των συνεργατών της, συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης.

Όλοι εμείς στην e-logistiki  θέλουμε να δημιουργούμε όλες εκείνες τις κατάλληλες συνθήκες, για την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών οντοτήτων  στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών μας και στην χρήση σύγχρονων συστημάτων επίβλεψης και επικοινωνίας φροντίζοντας έτσι να  ενημερώνουμε τους πελάτες μας , άμεσα και αξιόπιστα.

Η επιτυχία για όλους εμάς στην e-logistiki είναι να κάνουμε την καθημερινότητα των επιχειρήσεων ευκολότερη και απλούστερη.