Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Συντελεστές και πίνακες φόρων.

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Συντελεστές και πίνακες φόρων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για μισθωτούς, συνταξιούχους όπως και για τους ελεύθερους επαγγελματίες  μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου θα είναι η εξής: (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Οι αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Η Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, όπως είναι γνωστό, ορίζεται από το νόμο (Β.Δ.748/1966), ως υποχρεωτική ημέρα αργίας κάθε χρόνο, ενώ η εορτή της 1ης Μαΐου ορίζεται ως προαιρετική ημέρα αργίας, με δυνατότητα όμως του Υπουργού Εργασίας να κηρύσσει και αυτή με απόφασή του ως υποχρεωτική,…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα .

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών από τα ακαθάριστα έσοδα .

Σύμφωνα με την γενική αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων, οι δαπάνες στην πλειονότητά τους αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι. (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail