ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017. (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Γνωρίζετε ότι :

Γνωρίζετε ότι :

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών Η ζημία μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016). (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

  Εκδόθηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών των υπόχρεων με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.  

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail