«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου».

«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου».

«Πώληση αγαθών μέσω των «τσεκ δώρου» Πολλές επιχειρήσεις εκδίδουν «τσεκ δώρου» τα οποία αγοράζουν οι πελάτες τους για να τα παραδώσουν σε συγγενείς και φίλους λόγω εορτών η άλλων υποχρεώσεων. Κατά την παράδοση των «τσέκ δώρου» πρέπει να πιστώνεται η ανάλογη μερίδα των επιταγών αυτών,…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Οδηγίες για την από 1.7.2018 κατάργηση της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Οδηγίες για την από 1.7.2018 κατάργηση της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 74 του νόμου 4509/2017, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) βάσει της οποίας, από 1.1.2018, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές ΦΠΑ ισχύουν μέχρι 30.6.2018 μόνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω,…

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017. (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή.....

Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) (περισσότερα…)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail